Alexandertechniek

Wat is Alexandertechniek?

In een les Alexandertechniek gaat het vooral om de chaos aan reacties in denken en doen tot rust te brengen, om zo de verstorende werking ervan op het goed gebruik van jezelf, te verminderen. Het is goed om te benadrukken dat in de Alexandertechniek een specifiek probleem (met bijvoorbeeld de stem, een elleboog of stress) altijd in dit brede kader wordt gezien. Het gericht zijn op het specifieke probleem, laat onderliggende problemen onopgemerkt. Het is dan zeer waarschijnlijk dat het specifieke probleem zich in een andere vorm manifesteert.

Tijdens de les maakt de leraar gebruik van zijn (of haar) handen om je te begeleiden bij eenvoudige bewegingen als opstaan en gaan zitten. Juist omdat dit alledaagse bezigheden zijn, valt hieraan veel te ontdekken en te ervaren. Het werk dat gedaan moet worden, bestaat voor een belangrijk deel uit het bewust worden van je gebruikelijke reacties en deze, voor zover ze niet functioneel zijn, te ‘stoppen’. Een leraar kan hierbij je eigen waarnemingen (en interpretaties ervan) verhelderen en verfijnen. De verbinding en de relatie van het hoofd met de rug komt als eerste en voornaamste aan de orde, want verstoorde relaties in dit gebied vormen de basis van de problemen.

Het ‘stoppen’ van je gebruikelijke reactie (inhibitie genaamd) is voorwaardelijk voor een echte verandering. Zodra dit ook maar een beetje lukt, ontstaat er ruimte en vrijheid die het lichaam nodig heeft om te functioneren zoals het van nature is bedoeld. De uiterst verfijnde afstemming en balans in het lichaam gaat beter functioneren naar mate het minder gehinderd wordt door overstuurde reactiepatronen. Dit effect kan worden versterkt door met denken de ruimte en vrijheid die is ontstaan, richting te geven.
Een struikelblok is echter de algemene gewoonte om iets te willen doen en het vooral goed te willen doen. Dit houdt echter alles bij het oude. Het gaat juist om het niet doen. Hierbij is het zaak om jezelf echt met rust te laten en alles te laten gebeuren. Dit vergt controle over je denken, want je zult voorbij moeten gaan aan angstige en zorgelijke gedachten die je doen verstarren. Je zult tijd moeten nemen om te ervaren wat een kalme instelling voor jou kan betekenen. Alexander zegt er dit over “Directly you don´t care if you are right or wrong, the impeding obstacle is gone”.

Werken met Alexandertechniek is een keuze. Een keuze die voortkomt uit de wil je werkelijke vermogens te bevrijden. Een keuze die je zal veranderen. Niet omdat de techniek jou dat oplegt, maar omdat het een nog onbekend deel van jou ontsluit.

Twee kolommen die zichzelf versterken:

Twee kolommen die elkaar versterken