Gedragscode en klachtenregeling

NeVLAT leraren zijn gehouden aan de gedragscode en klachtenregeling van de beroepsvereniging. Bij klachten kunt u zich in eerste instantie wenden tot uw leraar. Als dat voor u niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u een klacht indienen bij de NeVLAT.
De klachtenregeling en de gedragscode zijn te vinden op de NeVLAT website www.alexandertechniek.nl.