Links

Website voor violisten over Alexandertechniek, kinhouders en schoudersteunen
www.violinistinbalance.org

Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek (NeVLAT)
www.alexandertechniek.nl

Website van Peter Grunwald, leraar Alexandertechniek die zich gespecialiseerd heeft in het verbeteren van het gezichtsvermogen (o.a. de Bates-methode)
www.eyebody.com

Website van Steven Shaw, leraar Alexandertechniek die de principes van de Alexandertechniek toepast op zwemmen
www.artofswimming.com

The complete guide to the Alexander Technique
www.alexandertechnique.com

Kuna Ludado, centrum met verschillende praktijken aan de Brinkgreverweg Deventer
www.kunaludado.nl